Loading...
tDCS Sooma do terapii bólu 2022-05-23T14:41:31+00:00

Terapia Bólu Sooma zapewnia skuteczną ulgę w bólu i pomaga ograniczyć stosowanie leków przeciwbólowych. Odbywa się to poprzez modulowanie sensorycznego i afektywnego przetwarzania bólu przy użyciu nieinwazyjnej stymulacji mózgu¹. Ostatnie metaanalizy wykazują do 58% ulgi w bólu dla fibromialgii w ciągu zaledwie dwóch tygodni² i znaczną poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na przewlekły ból neuropatyczny³. Stosowanie terapii jest łatwe, a pacjent może wykonywać zabiegi samodzielnie w domu.

Do 58% ulgi w bólu, która utrzymuje się 2 miesiące po zakończeniu leczenia2

59%zmniejszenie pooperacyjnego stosowania opioidów5

Zapytaj o cenę
Czym jest terapia bólu Sooma?

Terapia Bólu Sooma to nieinwazyjna metoda leczenia polegająca na neuromodulacji. W trakcie terapii obszar mózgu związany z odczuwaniem bólu jest wielokrotnie stymulowany, w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Przenośne urządzenie medyczne służy do dostarczania słabego prądu elektrycznego przez skórę głowy do mózgu. Sesja terapeutyczna trwa 20 minut i jest powtarzana raz dziennie przez dwa tygodnie w celu uzyskania rezultatów terapeutycznych. Terapia jest zalecana przez terapeutę, ale same sesje mogą być wykonywane samodzielnie w domu. Zabiegi są bezbolesne, a pacjent może kontynuować regularną, codzienną aktywność tuż po zakończonej sesji.

Uważamy, że każdy zasługuje na opiekę wysokiej jakości. Terapia Bólu Sooma zapewnia skuteczne w leczeniu bólu narzędzie, do którego dostęp mają również lekarze pierwszego kontaktu i lekarze rodzinni. Zaoferuj pacjentom ulgę w bólu bez obaw o uzależnienie. Pacjentom, którzy nie mogą każdorazowo odwiedzać gabinetu terapeuty, terapia Bólu Sooma oferuje skuteczne leczenie bez obawy o ich bezpieczeństwo.

Jak działa Terapia Bólu Sooma?

Terapia bólu Sooma wykorzystuje do modulowania funkcji mózgu prąd elektryczny niskiej częstotliwości. Prąd jest dostarczany do mózgu nieinwazyjną metodą –  przez dwie elektrody umieszczone na skórze głowy: prąd przepływa przez elektrodę dodatnią, anodę i powraca przez elektrodę ujemną, katodę. Sesje trwają 20 minut i są powtarzane raz dziennie przez dwa tygodnie. Aby osiągnąć efekty behawioralne i ulgę w bólu, konieczne jest powtarzanie sesji, natomiast efekty nawet pojedynczej sesji można zmierzyć za pomocą MEP6, MEG7, TMS-EEG8, fMRI9 i przy użyciu elektrody zewnątrzoponowej10. Przestrzeganie wszystkich sesji terapeutycznych jest ważne dla optymalnego łagodzenia bólu.

Umieszczenie elektrod ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii. Podczas sesji wykorzystuje się intuicyjny czepek, aby umożliwić powtarzalne umieszczanie elektrod w docelowych miejscach na skórze głowy. Stymulacja pobudzająca obejmuje obszar motoryczny, podczas gdy impulsy hamujące dostarczane są do obszaru nadoczodołowego po przeciwnej stronie. Strona stymulacji pobudzającej ustalana jest w oparciu o (a) dominację lewej lub prawej ręki i (b) źródło bólu, tak że anoda jest umieszczana nad dominującą półkulą lub po przeciwnej stronie od miejsca bólu, jak pokazano na obrazku 1.

Obrazek 1. Umieszczenie elektrod w Terapii Bólu Sooma jest zależne od (a) dominacji prawej/lewej ręki i (b) źródła bólu.

Uważa się, że stymulacja kory ruchowej wpływa na proces przetwarzania bólu poprzez aktywację sieci neuronowych w zakręcie przedśrodkowym. Sieci te łączą struktury, które biorą udział w przetwarzaniu różnych składowych bólu, takich jak komponenty emocjonalne i sensoryczne. Zasugerowano także, że stymulacja kory ruchowej ułatwia czynność hamowania bólu15,16.

Na czym polega Terapia Bólu Sooma?

Obrazek 2.Terapia Bólu Sooma wykorzystuje małe przenośne urządzenie medyczne Sooma tDCS. Całość składa się z jednostki stymulatora, dwóch elektrod z kolorowymi kablami, czepka umożliwiającego umiejscowienie elektrod oraz z podkładek do stymulacji, które tworzą powierzchnię kontaktu między pacjentem a elektrodą.

Pobudzenie jest dostarczane przy użyciu urządzenia medycznego klasy IIa: Sooma tDCS ™. Jednostka stymulująca wykorzystywana jest w leczeniu depresji i bólu przewlekłego. W związku z tym pacjenci, u których stosuje się stymulację Sooma tDCS zgodnie ze wskazaniami są objęci ubezpieczeniem. Urządzenie stosowane do zabiegów ma pojedynczy przycisk sterujący, który służy do uruchamiania i wstrzymywania stymulacji. Pozostałe funkcje są zautomatyzowane celem zapewnienia wygody oraz aby zapobiec przypadkowej modyfikacji efektów stymulacji. Jednostka stymulatora jest przenośna, umożliwiając swobodne poruszanie się podczas stymulacji. Oznacza to, że stymulacja może być wykonywana podczas wykonywania czynności, takich jak czytanie, gotowanie, spacery z psem, czy też wykonywanie pracy biurowej.

Przeczytaj więcej na temat Sooma tDCS

Obrazek 3. Oprogramowanie Sooma Software Suite może być używane do monitorowania pacjenta podczas Terapii Bólu Sooma. Pacjent codziennie zapisuje swój nastrój i samopoczucie za pomocą aplikacji mobilnej.

Terapeuta może śledzić postępy pacjentów podczas Terapii Bólu Sooma za pośrednictwem oprogramowania Sooma Software Suite. Aplikacja jest zainstalowana na telefonie komórkowym pacjenta i służy do rejestrowania danych dotyczących samopoczucia i poziomu bólu w danym dniu. Dane są zsynchronizowane z chmurą, do której lekarz ma dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Korzystając z danych, lekarz jest w stanie monitorować postęp leczenia i wprowadzać natychmiastowe zmiany w harmonogramie terapii. Dostęp do oprogramowania Sooma Software Suite stanowi integralną część Terapii Bólu Sooma.

Dowiedz się jak Sooma Software Suite może Ci pomóc
Kto kwalifikuje się do terapii?

Terapia Bólu Sooma jest przeznaczona dla pacjentów cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe, takie jak fibromialgia i przewlekły ból neuropatyczny. U pacjenta można równocześnie zastosować inne metody leczenia, których uzupełnieniem będzie Terapia Bólu Sooma. Terapia ta musi zostać zalecona przez terapeutę.

Szeroka gama podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej może korzystać z Terapii Bólu Sooma. Terapię Bólu Sooma można bezpiecznie wybrać już jako pierwszą opcję leczenia stosowaną przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. Co więcej, Terapia Bólu Sooma może stanowić istotną wartość dodaną innych metod stosowanych w szpitalach uniwersyteckich.

Jakie jest ryzyko?

Terapia Bólu Sooma jest wyjątkowo dobrze tolerowana i nie wiąże się z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. 90% pacjentów pomyślnie kończy proces leczenia, nawet jeśli są oni zobowiązani do odwiedzania gabinetu terapeuty podczas każdej sesji. Przeprowadzona niedawno ocena bezpieczeństwa, oparta na ponad 40 000 sesji stymulacyjnych, wykazała, że terapia ta jest bezpieczna, nawet gdy jest stosowana w populacji nastolatków lub osób starszych4. Typowe działania niepożądane obejmują swędzenie pod elektrodami podczas stymulacji i przejściowy ból głowy po stymulacji. FDA uznała, że stymulacja nie wykazuje występowania poważnych zdarzeń niepożądanych4, co zostało przyjęte również przez NICE11 i Royal College of Psychiatrists12.

Nie odnotowano niebezpiecznych interakcji z lekami. Podczas leczenia należy unikać spożywania nikotyny i alkoholu, aby zapewnić optymalną efektywność terapii. Przeciwwskazania do terapii to implanty metalowe w okolicy głowy, rozrusznik serca, zabiegi operacyjne w obrębie głowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy i ostre zmiany skórne w obszarze okolicy zabiegowej.

Jaka jest efektywność terapii?

Terapia ta została zastosowana w różnych dolegliwościach bólowych, w kilkuset publikacjach naukowych i badaniach klinicznych. European Academy of Neurology (EAN) opublikowała w 2016 roku zalecenie dotyczące terapii leczenia przewlekłego bólu neuropatycznego³. Europejskie wytyczne opartych na dowodach naukowych uwzględniają również leczenie fibromialgii¹.

Zobacz rekomendacje dla:

Bólu neuropatycznego

Fibromialgii

Metaanaliza przeprowadzona przez Zhu i wsp. wykazała, że tDCS ponad M1 poprawia ogólne funkcje związane z fibromialgią w porównaniu z wartościami wyjściowymi (SMD -0.59, p = 0.0002)2. Metaanaliza dotycząca przewlekłego bólu neuropatycznego związanego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego wykazała większą ulgę w bólu po aktywnej tDCS w porównaniu z placebo (SMD 0.510, p<0.012)13. Brockardt i wsp. zaobserwowali u pacjentów w okresie pooperacyjnym redukcję znieczulenia kontrolowanego przez pacjenta z użyciem hydromorfonu z 12.3 mg w grupie placebo do 6.6 mg w grupie tDCS (p=0.006)14. Podobne wyniki uzyskali Khedr i wsp., którzy zaobserwowali 59% zmniejszenie konieczności zastosowania znieczulenia po zaledwie 4 stymulacjach dla aktywnej grupy tDCS (p=0.0001)5.

Obrazek 2. Znieczulenie kontrolowane przez pacjenta było istotnie mniejsze w grupie aktywnej tDCS w badaniu Brockard i wsp. Co więcej, Kherd i wsp. wykazali, że zastosowanie znieczulenia było istotnie niższe w grupie aktywnej tDCS w porównaniu z placebo.

Dołącz do rodziny Sooma
Oferuj skuteczną ulgę w bólu bez użycia opioidów
Opublikuj wyjątkowe badania z udziałem Soomy
Terapia Bólu Sooma jest dostępna dla Ciebie

Terapia Bólu Sooma jest dostępna na całym świecie za pośrednictwem szerokiej sieci lokalnych partnerów. Posiada między innymi certyfikaty CE i Health Canada. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Sooma tutaj.

Piśmiennictwo

 1. Lefaucheur JP et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation(tDCS). Clin Neurophysiol. 2017 Jan;128(1):56-92.
 2. Zhu CE et al. Effiectiveness and safety of transcranial direct current stimulation in fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med. 2017 Jan 19;49(1):2-9.
 3. Cruccu G et al. EAN guidelines on central neurostimulation therapy in chronic pain conditions. Eur J Neurol. 2016 Oct;23(10):1489-99.
 4. Bikson M, et al. Safety of Transcranial Direct Current Stimulation: Evidence Based Update 2016. Brain Stimul. 2016 Sep-Oct;9(5):641-61.
 5. Khedr EM, et al. Role of transcranial direct current stimulation on reduction of postsurgical opioid consumption and pain in total knee arthroplasty: Double randomized clinical trial. Eur J Pain. 2017 Sep;21(8):1355-1365.
 6. Nitsche MA ja Paulus W. Excitability changes induced in the human motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. J Physiol. 2000 Sep 15;527 Pt 3:633-9.
 7. Pellegrino et al. Bilateral Transcranial Direct Current Stimulation Reshapes Resting-State Brain Networks: A Magnetoencephalography Assessment. Neural Plasticity, vol. 2018, Article ID 2782804, 10 pages, 2018.
 8. Romero Lauro et al. TDCS increases cortical excitability: direct evidence from TMS-EEG. Cortex. 2014 Sep;58:99-111.
 9. Keeser D et al. Prefrontal Transcranial Direct Current Stimulation Changes Connectivity of Resting-State Networks during fMRI. Journal of Neuroscience 26 October 2011, 31 (43) 15284-15293
 10. Di Lazzaro V et al. Transcranial Direct Current Stimulation Effects on the Excitability of Corticospinal Axons of the Human Cerebral Cortex. Brain Stimulation 6 (2013) 641-643
 11. National Institute of Care Excellence – Interventional guidance IPG530 (2015) Available online: https://www.nice.org.uk/guidance/ipg530
 12. The Royal College of Psychiatrists – Position statement CERT04/17 (2017) Available online: http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Transcranial%20direct%20current%20stimulation%20-%20ECT%20ctee%20statement%20Feb%2017.pdf
 13. Mehta S et al. Effectiveness of transcranial direct current stimulation for the management of neuropathic pain after spinal cord injury: a meta-analysis. Spinal Cord. 2015 Nov;53(11):780-5.
 14. Borckardt JJ, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) reduces postsurgical opioid consumption in total knee arthroplasty (TKA). Clin J Pain. 2013 Nov;29(11):925-8.
 15. Lefaucheur JP, et al. Somatotopic organization of the analgesic effects of motor cortex rTMS in neuropathic pain. Neurology. 2006 Dec 12;67(11):1998-2004.
 16. Nguyen JP, et al. Invasive brain stimulation for the treatment of neuropathic pain. Nat Rev Neurol. 2011 Sep 20;7(12):699-709